blog.literatura.mk
Скулптури од книги за важноста на библиотеките
Детската книжевност учествува во изградбата на секој поединец, а естетичките и етичките погледи во подоцнежниот период од животот се условени од она што сме читале како деца. Често не сме свесни де…