blog.literatura.mk
Извадок: „Црвена кралица“ од Викторија Авејард
Моќта е опасна игра… Извадок од романот „Црвена кралица“ од Викторија Авејард Сè што гледам додека паѓам е виолетово, додека светлосниот штит се крева да ме пресретне. Целиот шушка од електри…