blog.literatura.mk
Извадок: „Девојката што го спаси кралот на Шведска“ од Јонас Јонасон
Новоназначениот управник за чистење септички јами во секторот Б во Совето никогаш немаше шанса да оди на училиште. Причината лежеше во тоа што мајка ù имаше други приоритети, но исто така бидејќи д…