blog.landsbyklynger.dk
Menighedsråd erstattede konfirmandstue med forsamlingshus
I stedet for at bygge en ny dyr konfirmandstue valgte menighedsrådet i Sønder og Nørre Bork Sogn at rykke konfirmandundervisningen til Sønder Borks nyrenoverede forsamlingshus. Forsamlingshuset er renoveret for ti millioner kroner og samler nu lokalområdet på kryds og tværs.
Katrine Friisberg