blog.landsbyklynger.dk
Landsbyklynge vil skabe integration
Hvordan får man kontakt til udlændinge i området, og kan man hjælpe dem med at føle sig hjemme og deltage i landsbyklyngen? I Bedst mod West har de nedsat en integrationsgruppe, som vil hjælpe områdets udlændinge.
Katrine Friisberg