blog.landsbyklynger.dk
Hvordan en landsbyklynge synger sig til fællesskab
I landsbyklyngen Mariager Fjord Vest bruger de sang til at skabe et fællesskab mellem beboerne i de forskellige landsbyer. Landsbyklyngen arrangerer fællessang i alle klyngens ti landsbyer.
Katrine Friisberg