blog.landsbyklynger.dk
Borgere i landsbyklynger kan skabe stiforslag og dele viden om oplevelser i landskabet
Som en del af et pilotprojekt kortlagde borgere i Hærvejsklyngen 50 stiforslag og en masse oplevelsesrige områder i klyngens landskab. Kandidat i naturforvaltning ved Københavns Universitet skrev speciale om projektet.
Simon Rasmussen