blog.landsbyklynger.dk
Nye frivillige skaber forandring
Når nye fællesskaber dannes, åbner der sig en række af muligheder. Flere hænder, flere idéer og flere faglige kompetencer bringes i spil. Når disse ressourcer organiseres optimalt, og alle får mulighed for at gøre netop det, de er bedst til, giver det et stort fælles løft. Til den enkelte og til fæl
Carsten Blomberg