blog.landsbyklynger.dk
De første borgerundersøgelser i Kampagnen skudt i gang
I det samlede billede af en landsbyklynge udgør borgernes holdninger et meget væsentligt element. Derfor kortlægges disse via en borgerundersøgelse. Jo flere besvarelser borgerundersøgelsen opnår, desto bedre bliver det faktuelle grundlag, som undersøgelsen danner for det videre arbejde i landsbykly
Simon Rasmussen