blog.landsbyklynger.dk
12 nye landsbyklynger
Tolv nye landsbyklynger er godkendt i Landsbyklynge kampagnen. Dermed er 24 klynger i gang med at udvikle deres lokalområde i fællesskabets navn. Det forventes, at der yderligere gives støtte til seks landsbyklynger i løbet af efteråret. Efterhånden som de enkelte nye klynger etableres med styreg
Carsten Blomberg