blog.landsbyklynger.dk
VestRum - Strategiplanen klar
Landsbyklynge VestRum, et af de fem pilotforløb, er nu så langt i deres arbejde, at strategiplanen ligger klar. http://www.landsbyklynger.dk/~/media/landsbyklynger/filer/rapporter%20om%20pilotprojekter/strategiplan%20vestrum.pdf?la=da
Carsten Blomberg