blog.kabuay.com
EVENT: Bahay Nakpil 5/9
I will be filming at this event as part of my Baybayin documentary. Mayroon tayong pagtitipon upang gunitain at ipagdasal ang mga sumusunod: May 9, 1875 – Kaarawan ni Oriang o Gregoria de Jes…