blog.jeyserver.com
جی بلاگ | آماده سازی ابونتو برای توسعه وب
ما در جی سرور هر روز وقت زیادی را توسعه پروژه ها مبتنی بر وب اختصاص میدهیم. از زبان برنامه نویسی PHP برای سمت سرور، از Typescript برای اسکریپت نویسی و از Less برای تولید فایل های ظاهری استفاده میکنیم.