blog.jeyserver.com
جی بلاگ | ذخیره زمان اجرای دستورات در تاریخچه Bash
هر دستوری که در تریمنال لینوکس اجرا می‌کنید، در تاریخچه آن ذخیره می‌گردد؛ در این آموزش نحوه ذخیره زمان دقیق اجرا این دستورات را مورد بررسی قرار می دهیم.