blog.itexpert.ax
Säkerhetskopiera Subversions filarkiv
Subversion (SVN) är ett av de mest populära systemen för versionshantering och används b la av Apache, Google Code och Source Forge. Som allt annat viktigt bör också SVN:s filarkiv (repo) säkerhets…