blog.itexpert.ax
Skapa multimaster databaskluster med Galera
I takt med att mängden data växer i databasen, växer också kraven vad gäller prestanda, åtkomst och inte minst möjligheten att snabbt återställa databaserna när det gått helt på tok. Det riktigt st…