blog.itexpert.ax
Nya och snabbare nät men gamla och långsamma TCP inställningar
Både internet och lokala LAN får allt snabbare nätförbindelser, vilket krävs för att transportera allt större mängder data. Men de flesta servers OS hänger inte riktigt med i utvecklingen och behöv…