blog.itexpert.ax
Att skapa framgångsrika team
I takt med att organisationsformerna förändras blir det också allt vanligare med teambyggda organisationer där arbetsområden, projekt och processer är viktigare än enskilda roller och individer.…