blog.itexpert.ax
3 projekt av 10 misslyckas
Enligt statistik från GartnerGroup når 30% av IT-projekten aldrig något fruktbart resultat. Endast 74% levererar utlovad funktionalitet och förbättringar och 51% av projekten överskrider sin budget…