blog.itexpert.ax
Single sign-on och blandade nätverk
I den perfekta världen kan alla använda vilken dator och vilket operativsystem som helst i organisationens nätverk. Självfallet med central administration och SSO (Single Sign-on). Men i den kalla …