blog.inforall.net
מדריכים נוספים בקרוב……
אני יודע שהרבה זמן כבר לא העלנו מדריכים, ואני יודע שלחלקכם הבטחתי אישית מדריכים; אך העניין הוא שאני עובד כרגע על דרך להקטין את הגודל של הסרטונים ללא פגיעה באיכותם (בעקבות תלונה שקיבלתי מגולש לפני כ…