blog.igm.com.pl
Instalacja dodatków maszyny wirtualnej
Po instalacji: dodatki do maszyny wirtualnej. Dodatki do maszyny wirtualnej nie są potrzebne – nie zmieniają funkcjonalności/pracy systemu, maszyna wirtualizowana nie będzie dysponować nowym …