blog.home.pl
Google, ESET, Lookout oraz Zimperium w App Defense Alliance w celu poprawy bezpieczeństwa!
Google uznaje bezpieczeństwo za jedną z podstawowych wartości jaką cechują się oferowane przez niego rozwiązania, stąd w ostatnim czasie wdrożył nową inicjatywę o nazwie App Defense Alliance, sprawdź!