blog.hawaku.com
Diet Sesuai Golongan Darah, Kamu yang Mana? (Part 1)
Sahabat Hawa apakah kamu sedang dalam program diet? kalau ya coba simak bareng hawa dibawah ini yuk, diet yang berkaitan dengan golongan darah kamu ;) Golongan darah berkaitan erat dengan makanan …