blog.hatewasabi.info
Писмо до всички хора по света от нас, протестиращите на площад “Тахрир”
Текстът, който следва, е написан от различни египетски активисти и защитници на човешките права. Предоставен е от Рами Рауф, директор на онлайн-медиите за Египетската инициатива за лични права и ме…