blog.hamk.fi
Turvallisuus: 8 Vinkkiä turvalliseen päivään - Turvallista työpäivää!
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslakia sovelletaan työhön, jonka tekijä voi yhtä lailla olla opiskelija, sivari tai ammattiin valmistunut. Työpaikkana voi olla koti, yrityksen toimitila tai jokin muu sovittu paikka. Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijää huolehtimaan omasta ja toisten turvallisuudesta ja terveydestä. Hyvä ohje elämässä ylipäätään on se, että jokainenMore