blog.hamk.fi
Markkinointia vai mainostamista? - Titaaniset Tekniikat
Markkinointi miellettään yleensä mainostukseksi asiakkaille, mutta on se kuitenkin paljon muutakin ja silläkin on oma termistönsä. Yksiselitteisesti markkinointi on rahoittajan, yrityksien ja asiakkaiden tai kuluttajien välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Liiketalous on ala, joka tutkii kyseisiä asioita ja HAMK:lla on oma yksikkö liiketaloutta varten Hämeenlinnan kampuksella. Koneinsinöörille markkinointi on myös hyvä alue osata pääpiirteittäin ja pääpainoMore