blog.hamk.fi
Erityistä tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistumiseen - Oppijan oikeus
Lähes yhdeksän prosenttia ammattiin opiskelevista saa erityistä tukea opinnoissaan edistymiseen. Erityisen tuen piirissä olevista opiskelijoista 86 prosenttia opiskelee yleisissä oppilaitoksissa, integroituna yleiseen opetukseen ja -oppimisympäristöihin. Hieman yli prosentti ammattiin opiskelevista opiskelee vaativan erityisen tuen ryhmissä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019) Näiden opiskelijoiden tarpeet pitää ottaa huomioon työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opintojen työelämäpainotteisuudesta huolimatta oppilaitoksessa tapahtuvalla oppisella näyttäisiMore