blog.hamk.fi
Koodauksen alkeita kolmasluokkalaisille - Koodausta kouluarkeen
Tehtävää miettiessäni päädyin melko pian ratkaisuun, jossa lähdin suunnittelemaan sellaista koodausharjoitusta, joka lähtisi perusasioista liikkeelle. Ryhmäksi valitsin alakoulun kolmannen luokan, jossa on parikymmentä oppilasta. Suunnittelin kolmen tunnin koodausharjoituksen. Toteuttaessani suunnitelmaa huomasin tuntimäärän olevan kuitenkin liian lyhyt. Suunnitelma löytyy täältä: ohjemointiharjoitus-kolmosille Koodaaminen oli suurimmalle osalle kolmasluokkalaisista uusi asia. Aloitin tunnin lyhyellä pohjustuksella missä kaikkialla on koodaamista jaMore