blog.hamk.fi
Hallittua aineistonhallintaa erilaisissa TKI-hankkeissa - Avoimuuden asialla
HAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-hankkeissa (TKI) kerätään monenlaista dataa ja erilaisia aineistoja. Jotta aineistojen säilytys, käyttöoikeudet ja jatkohyödyntäminen on kaikille hankkeen osapuolille selvää, tehdään hankkeissa aina aineistonhallintasuunnitelma. Mistä tiedän, syntyykö minun hankkeessani aineistoja? Mitä hankkeessa kerätty aineisto tai data oikeastaan on? Koskeeko aineistonhallinta minun hankettani? Käytännössä jokaisessa hankkeessa syntyy aina jonkinlaisia aineistoja. Blogitekstiä varten haastateltiinMore