blog.etcpool.com
Ashley Ann Kuzma ครูวัย 32 ปี เสียชีวิตจากมะเร็งกล่องเสียง เธอเขียน #obituary ให้ตัวเองก่อนตาย | :: ETCPOOL BLOG ::
Ashley Ann Kuzma ครูวัย 32 ปี เสียชีวิตจากมะเร็งกล่องเสียง เธอเขียน #obituary ให้ตัวเองก่อนตาย นัดหมายวันเวลาให้คนรู้จักมาในงานศพของตัวเอง เธอบอกว่า บทเรียนของชีวิตคืออย่าปล่อยให้อะไรที่ไม่สำคัญมาสร้างความรำคาญใจกับเรา “My wish for you is to stop letting insignificant situations stress you out,” ทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญ รีแลกซ์ และมีความสุขกับการได้อยู่กับคนใกล้ตัว “Do what is important to you. Relax and enjoy the company of those around you.” ถามตัวเองว่าอะไรที่มีค่าในชีวิตเรา นั่นคือสิ่งที่สำคัญเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง “What do you value in your life?,” “In the end, that’s …