blog.etcpool.com
8 วิธีสังเกต “ร้านอาหารข้างทาง” เสี่ยง “ท้องเสีย-อาหารเป็นพิษ” | :: ETCPOOL BLOG ::
ร้านอาหารข้างทาง เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนไทยกันมาอย่างช้านาน และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยไปแล้วก็ว่าได้ เพราะนักท่องเที่ยวหลายร้อยลายพันคนติดใจกับรสชาติอาหารที่จัดจ้านถูกปาก และยังราคาเป็นมิตรของร้านอาหารเหล่านี้กันถ้วนหน้า แต่ใช่ว่าร้านอาหารข้างทางทุกร้านจะดีต่อท้องไส้ของเราทุกร้านเสมอไป เลือกไม่ดีอาจทำให้เราท้องเสีย หรือหนักหน่อยก็อาจเป็นโรคอาหารเป็นพิษได้ดังนั้น ก่อนเลือกทานอาหารจากร้านอาหารข้างทาง ควรสังเกตให้ดีว่าร้านอาหารเหล่านี้ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ด้านความสะอาดที่ควรจะมีหรือไม่ **วิธีสังเกต “ร้านอาหารข้างทาง” เสี่ยง “ท้องเสีย-อาหารเป็นพิษ”1.ร้านอาหารเหล่านั้นควรจำหน่ายอาหารที่ปรุงสดใหม่ หากมีการเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้า ควรเป็นวัตถุดิบที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ เช่น ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ผ่านความร้อน2.หากมีการเตรียมอาหารเอาไว้ล่วงหน้า วัตถุดิบเหล่านั้นไม่ควรผ่านความร้อนมาก่อน เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อหมู ลูกชิ้น เกี๊ยว ฯลฯ ไม่ควรลวกทิ้งไว้ในชามเป็นเวลานาน ควรทำให้สุกเมื่อถึงเวลาเสิร์ฟเท่านั้น3.ร้านอาหารที่จำหน่ายกับข้าวทำสำเร็จพร้อมทาน ควรมีการอุ่นให้ร้อนทุกๆ 2-4 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียเจริญเติบโตได้4.สถานที่จำหน่ายอาหารสะอาดสะอ้าน ไม่พบสิ่งปฏิกูล และสัตว์ก่อโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ก็ไม่ควรนำมาอยู่ในบริเวณที่จำหน่ายอาหาร5.ผู้ปรุงอาหารควรใส่ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม รวมถึงเล็บต้องสั้น และสวมถุงมือ หรือใช้ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อต้องหยิบจับอาหาร6.หากผู้ปรุง และผู้เสิร์ฟมีบาดแผลตามร่างกาย ควรทำแผลปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำอาหาร หรือเสิร์ฟอาหาร7.อุปกรณ์ในการทำอาหาร รวมถึงจานชาม ช้อนส้อม ตะเกียบ แก้วน้ำ โต๊ะ …