blog.etcpool.com
ข้าวต้มถั่วเขียว‬ ล้างพิษสารโลหะหนัก
ทุกวันนี้มีสารพิษรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศเป็นพิษ เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีสารเคมีที่มีอันตราย สิ่งเหล่านี้แก้ไขด้วยแนวทางธรรมชาติบำบัด อาหารเป็นยาเพียงแค่เราใส่ใจตัวเอง ตรวจสอบตัว…