blog.etcpool.com
ลดกลิ่นเหม็นของถังขยะ
ถ้ากลิ่นเหม็นของขยะ กำลังเป็นปัญหา วันนี้มีวิธีดับกลิ่นเหม็นในถังขยะ ทำได้ง่าย ๆ เลย แค่ ให้นำเอาเปลือกมะนาว เปลือกส้มเขียวหวาน หรือส้มโอ ใส่ลงไปในถังขยะกลิ่นของเปลือกส้ม จะไปกลบกลิ่นเหม็นของถังขยะ…