blog.etcpool.com
แก้ปัญหาลงโปรแกรมไม่ได้สำหรับ Macosx 10.10
ปัญหาปวดตับสำหรับบางคนที่อัพเกรดไปใช้ OSX Yosemite แบบลงใหม่ (Clean install) คือโปรแกรมบางโปรแกรมเกิดอาการติดตั้งไม่ได้ นั่งดูๆ ไปบน Google เลยเจอมา อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับทุกโปรแกรม แต่อย่างน้อยก็ขอให…