blog.etcpool.com
ผักชี ต่อไปนี้ จะไม่ได้มีไว้แค่โรยหน้าอีกแล้ว
ผักชี ต่อไปนี้ จะไม่ได้มีไว้แค่โรยหน้าอีกแล้ว… นักวิจัยในสหรัฐอเมริกา ศจ.Douglas Schauer,Ph.D. รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ผักชีในการกรองน้ำให้สะอาด ซึ่งจะช่วยให้ประเทศยากจนมีน้ำดื่มสะอาดที่…