blog.etcpool.com
บุญเพ็ง หีบเหล็ก : นักโทษประหารโดยการตัดหัวคนสุดท้ายในสยาม
[คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง : “บุญเพ็ง หีบเหล็ก” – เพิ่งทราบว่านี่คือเรื่องจริงนะ] คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๘-๖๔๙/๒๔๖๓ จำเลยในคดีนี้คือนายบุญเพ็งกับพวก เหตุการณ์เกิดในปี ๒๔๖๑ นายบุญเพ็ง บวชอยู…