blog.etcpool.com
มาทำฟ้อนต์ลายมือเราเองกันเถอะ กับ Myscriptfont.Com
มันยอดมาก มันง่ายมาก มันเหลือเชื่อ !!! เบื่อกันใช่มั๊ย? กับการใช้ฟ้อนต์ระบบจำๆ เจๆ เวลาพิมพ์จดหมายหรือเอกสารที่ไม่เป็นทางการโต้ตอบกับเพื่อน มันเกิดความจำเจน่าเบื่อ… ลืมมันไปได้แล้ว ! ตอนนี้มี…