blog.etcpool.com
ตำหรับยาสมุนไพร : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
พิมพ์จากหนังสือรับแจกไม่ทราบที่มา ขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ และผู้พิมพ์เผยแพร่ คัดพิมพ์เฉพาะส่วนต้น และส่วนตำรายา หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ตำรายาสมุนไพร ของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ว…