blog.etcpool.com
เราต้องหันกลับมามองตัวเองตามความเป็นจริง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย บางคนอาจได้สัมผัสโดยตรง บางคนอาจไม่ แต่มันคือความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในสังคมและสารบบของไทย ขอบคุณบล๊อกเฮีย…