blog.etcpool.com
โอ้!.. USB Hub 49 พอร์ท!
จากค่าย Cambrionix ออกแบบมาสำหรับ มืออาชีพ และการทดลอง เนื่องจากจำนวนพอร์ทที่มาก จึงต้องอาศัยไฟเลี้ยงจาก ATX-2 พาวเวอร์ซัพพลาย เหมาะสำหรับ ตกแต่งฝาบ้าน หรือฝาห้อง สำหรับมืออาชีพสติเฟื่องผู้มากด้วยอ…