blog.etcpool.com
ผลลบของชาเขียวต่อร่างกาย
ถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้กรุณราหลีกเลี่ยงชาเขียว แม้ชาเขียวจะมีข้อดีมากมาย ทั้งบอกว่าต้านโรคมะเร็ง ต้านอนุมุนอิสระ รวมทั้งลดความอ้วน หรือลดความดัน แต่ก็ใช่ว่าชาเขียวจะไม่มีภัยแฝงเร้น เนื่องจากต้นชาเข…