blog.epal.vn
Website Được Thiết Kế Bởi EPAL Đều Hỗ Trợ Upload Định Dạng File SVG
Upload file SVG là một trong nhiều vấn đề mà EPAL đã tối ưu, việc này không chỉ giúp cải thiện tốc độ load trang mà còn là vấn đề về thẩm mỹ.