blog.demifantasy.com
Hột Mít Luộc
Hột Mít Luộc Lần cuối cùng tui ăn hột mít luộc hình như là cách đây hai chục năm gì đó (nói con số hai chục năm ra thấy ghê dễ sợ, haha). Saigon mấy năm sau giải phóng ăn đủ thứ, trong đó có món …