blog.demifantasy.com
Có ai biết cái băng-rôn này nói con mẹ gì không vậy?
Nó treo ngay bùng binh cầu Điện Biên Phủ. Anh Chủ Quán đi ngang vô tình đọc được, sững sờ và ngạc nhiên quá, chụp hình lại treo lên quán đặng hỏi bà con coi có ai biết TẠI SAO DÂN MÌNH PHẢI ĐÓNG TH…