blog.demifantasy.com
Tui và Thất Tình
Mấy bạn đừng có suy diễn gì hết nha. Thất tình ở đây không có nghĩa là bị bồ đá hay bạn gái bỏ đâu nha. Thất tình của tui nghĩa là: – Hỉ : vui sướng. Có những lúc tui rất là vui, cười nói với…