blog.demifantasy.com
Một số quy tắc ứng xử khi đi coi phim ở rạp
Cập nhật: cái bài này tui viết ra hình như có đọc mà bĩu môi đi ra hay là đọc mà không hiểu, nên đã nảy nòi ra những thể loại mất dạy khác trong rạp chiếu phim. Đừng nghĩ khi đèn tắt rồi muốn làm g…