blog.demifantasy.com
Làm sao để bỏ con voi vô cái tủ lạnh?
Một câu hỏi xưa ơi là xưa, héng!!! Đọc thử coi sao! Câu hỏi 1: Làm sao để bỏ con voi vào trong cái tủ lạnh? — Xẻ thịt con voi ra rồi nhét vào tủ lạnh! — Sai. — Dùng phòng lạnh thay cho tủ lạnh để c…