blog.demifantasy.com
Ống Hút Nhựa
Nói nghe, chỉ có những thằng ngu mới ùn ùn đi hùa theo cái vụ bỏ xài bao nilon và ống hút nhựa, vì vấn đề không nằm ở cái chất liệu có khả năng chịu bền và tái sinh rất cao đó. Vấn đề là ở cái ý th…