blog.demifantasy.com
Nói Nghe (2)
“Nếu trong huyết quản của bạn đã cuồn cuộn dòng máu lạc hồng, thì hãy cố gắng đừng để bản năng trỗi dậy” – Hồ Hữu Lực